E-Coaching

E-coaching

E-coaching is een relatief nieuwe loot aan de stam van coaching. Het betreft hier een vorm van coaching waarbij het contact via een beveiligde website plaats vindt.

Voordelen van e-coaching

  • het beschrijven van gedachten, ideeën en gevoelens draagt bij aan verdieping van inzicht en aan een effectieve uitvoering van plannen;
  • er is alleen een laptop of pc vereist;
  • kan vanuit elke plaats in de wereld en op elk gewenst moment;
  • de frequentie van het contact kan variëren van dagelijks tot 1x per maand of minder.

E-coaching is géén vervanging van face-to-face coaching. Het is een andere vorm met een andere aanpak.
Voordeel van face-to-face coaching is het directe contact, waarbinnen indrukken en ideeën meteen getoetst en gebruikt kunnen worden.
Voordeel van e-coaching is dat de gedachten-vorming niet gehinderd wordt door elkaars aanwezigheid.

E-coaching kan op de volgende manieren gebruikt worden

  • op zichzelf staand e-coach contact waarbij afspraken gemaakt zijn over het aantal interventie momenten, gewenst resultaat en tijdstip van afsluiting;
  • als vervolg op face-to-face coaching, bedoeld om te behaalde resultaten vast te houden;
  • als loopbaaninstrument om een plan van aanpak te ontwikkelen, uit te voeren en te monitoren.