Coaching

Wanneer kiezen voor coaching?

 • U heeft behoefte aan persoonlijke koersbepaling om gefundeerde keuzes te kunnen maken in uw persoonlijk leven of loopbaan.
 • U wilt niet op een nieuwe kans in uw loopbaan wachten, maar zelf de regie in handen nemen.
 • U heeft klachten op het gebied van stress, assertiviteit, (faal)angst, work-life balance.
 • U wilt stoppen met pleasen.
 • U wilt beter opereren als adviseur en adviesvaardigheden verder ontwikkelen die passen bij uw persoonlijkheid.
 • U wilt als leidinggevende / manager zoeken naar uw eigen stijl van leidinggeven en uw kwaliteiten en valkuilen kennen.

Aandachtsgebieden:
Centrale thema’s in coaching zijn: persoonlijkheid, performance en praktijk.

Persoonlijkheid.
De persoonlijkheid (het karakter) is een combinatie van aanleg en in de loop van het leven ontwikkelde typerende kenmerken. De wijze waarop u heeft leren omgaan met gebeurtenissen en met mensen bepaalt in belangrijke mate uw denken en handelen. “De aard van het beestje”.

Performance.
De wijze waarop u naar buiten treedt. Hoe komt u over en wat zijn de effecten van uw gedrag op klanten, werkgever, collega’s en medewerkers? Hoe kunt u leren van uw omgeving, van de mensen om u heen?

Praktijk
De effecten van coaching blijven niet beperkt tot uw eigen belevingswereld maar worden ook uitgevoerd in de praktijk. In coaching wordt daarom aandacht besteed aan de implementatie van wat geleerd is. Uw andere aanpak heeft consequenties voor uw omgeving.

Methode

Rationeel Emotieve Training, kort aangeduid als RET.
Uitgangspunt van RET is dat het niet zozeer de gebeurtenissen zijn die leiden tot consequenties in handelen en gedrag, maar wel de wijze waarop u omgaat met deze gebeurtenissen. En de wijze van omgaan hangt weer sterk samen met uw persoonlijkheid en met uw levenservaringen. RET onderzoekt de onderliggende motieven van keuzes en gedrag. Het geeft aanknopingspunten om de gewenste effecten toe te passen en vast te houden.

Ondersteunende Methoden en vragenlijsten:

 • MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
 • LDF (Leadership Development Framework - Harthill Consulting)
 • Bateson loopbaan oriëntatie

Fasering

De verschillende fasen in een coachingstraject zien er ongeveer als volgt uit: Inzicht(1) in uw eigen functioneren, in het waarom, is een eerste noodzakelijke stap in coaching. Dit inzicht kan leiden tot het kiezen(2) van een aanpak die past bij uw persoonlijkheid en waarmee u gaat oefenen(3) in de praktijk. Tijdens dit proces is het belangrijk om te reflecteren(4) op de eigen ontwikkeling en inzet. Waar loopt u tegenaan, hoe gaat u om met weerstanden bij u zelf en bij anderen? Door voortdurend hierop te reflecteren(5) leert u steeds beter uw valkuilen maar juist ook uw mogelijkheden kennen en kunt u steeds bewuster kiezen. Dit leidt uiteindelijk tot bijna automatisch tot het toepassen van de gewenste aanpak.

Coachingsmogelijkheden en tijdsinvestering

 1. Adviesgesprek
  Eenmalig consult
 2. Kortdurende coaching
  1 tot 6 consulten
 3. Coaching
  1 tot 15 consulten met een langere looptijd.
 4. Laagfrequent contact: APK 1x per kwartaal / per half haar.
  Gesprekken duren in de regel 1 tot maximaal 2 uur.

Context

Coaching is niet uitsluitend gericht op u als individu, maar ook op de context waarin u werkt en leeft. Wanneer uw werkgever het coachingstraject faciliteert, zal er enige vorm van overleg gewenst zijn. Na de eerste of tweede coachingssessie kan een 3-gesprek tussen u, uw werkgever en de coach georganiseerd worden om samen doelen en gewenst resultaat van coaching vast te stellen. Wat is de aanleiding tot de vraag om coaching? Waar gaat u zich op richten in het traject? Wat wilt u leren of misschien afleren? Hoe ziet uw omgeving u functioneren? Welke feedback krijgt u uit uw omgeving? Deze afstemming kan zo nodig ook halverwege en bij beëindiging van het coachingstraject opnieuw geschieden. Welke veranderingen / verbeteringen zijn waarneembaar?
Belangrijk bij dit alles is het vertrouwelijke karakter van het contact tussen u en de coach. Ook wanneer de werkgever als opdrachtgever van het coachingstraject fungeert, geldt te allen tijde de geheimhoudingsplicht van de coach.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door mij direct mailen: j.n.ozinga [at] me.com of bellen/inspreken op +31653383333